Bize Ulaşın
İzopropil Alkol

 

Oda sıcaklığında yanıcıdır. Suyla, etanol, aseton, kloroform ve benzenle karışır. İkincil alkollerin tipik reaksiyonlarını verir. Güçlü oksidize edici ajanlarla şiddetli bir şekilde reaksiyona girer. Ateş içinde, karbon monoksit gibi zehirli gazlara dekompoze olur. Direkt olmayan hidrasyonla (Güçlü asit prosesi) propenden veya asetonun katalitik redüksiyonu ile üretilir. Düşük maliyetli bir solventtir. Solvent özellikleri ve buharlaşma oranında etil alkolle benzerdir.