Bize Ulaşın
Sodyum Metabisülfit

150 oC’nin üzerindeki sıcaklıkta dekompoze olur. Nemi emer ve konteynerlar sıkıca kapatılmadığında oksidize olur. Suda kolay bir şekilde çözünür. Sulu sodyum bisülfit solüsyonları suyu sodyum meta bisülfit karıştırılarak hazırlanır. Sodyum bisülfit çözeltileri kapsamlı hava temasıyla oksidize olur. NaHSO3 içeriği ve 40 oC’de sodyum bisülfit çözeltilerinin yoğunlukları tabloda verilmiştir.

NaHSO3 kons. %

NaHSO3 içeriği g/l

Yoğunluk kg/m3

10

106,9

1069

15

166,7

1111

20

230,8

1154

25

300,3

1201

30

375,0

1250

35

455,0

1300

40

541,6

1354