Bize Ulaşın
Sülfürik Asit
Sülfirik Asit: H2SO4 formülüne sahiptir. Sülfat asiti veya zaç yağı olarak da bilinir. Molekül ağırlığı 98,08 gramdır. Genellikle % 96’lık (66° Be) olarak bulunur. Yoğunluğu 1,84 g/cm³’tür. pH derecesi 0-1 arasındadır. Renksiz, kokusuz ve yağ kıvamında bir sıvıdır. Her oranda su ile karışabilir.

Sülfirik Asidin Tekstilde Kullanıldığı Yerler: Antiklorlama işleminden sonra baz artıklarının uzaklaştırılmasında, Yünlü mamullerin karbonizasyon işleminde, Haşıl sökme ve Boyarmaddelerin çözündürülmesinde ayrıca boyamada pH ayarlamak için  İndigo boyarmaddelerin suda çözünür duruma getirilmesi, Selüloz ve karışımlarının kimyasal çözücülerle kalitatif ve kantitatif analizlerle tespitinde de kullanılmaktadır.